Uw winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Traktatieplezier

Leest u de voorwaarden zorgvuldig door voordat u een product bestelt bij Traktatieplezier. Door één van de producten van Traktatieplezier te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "Traktatieplezier" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. "Traktatieplezier" heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2.
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Traktatieplezier". Indien "Traktatieplezier" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de consument zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Traktatieplezier heeft het recht een bestelling te weigeren.

Producten, prijzen, tarieven
3.
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle producten die door Traktatieplezier aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Traktatieplezier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Betaling en betaalwijze
4.
De consument is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon of factuur. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de volledige betaling van uw bestelling is geregistreerd op de volgende bankrekening ING 6071037 t.n.v Traktatieplezier VOF.

IBAN  NL28INGB0006071037
BIC    INGBNL2A

Indien de betaling van de factuur niet binnen 10 dagen heeft plaatsgevonden, dan heeft Traktatieplezier het recht de bestelling te annuleren.


Levering en leveringstermijnen
5.
Alle bestellingen worden via TNT pakketpost verzonden in een deugdelijke verpakking. Binnen Nederland en België worden bestellingen vanaf 75 euro middels traceerbare verzekerde pakketpost verzonden.

6.
Traktatieplezier is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van bestellingen middels brievenpostverzending.

7.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden berekend volgens het geldende (TNT)-posttarief.

8.
De leveringstermijn bedraagt 21 dagen na ontvangst van de betaling en 28 dagen voor gepersonaliseerde producten, tenzij anders overeengekomen. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, wordt de klant zo spoedig mogelijk geinformeerd en kan hij/zij eventueel beslissen om de bestelling te annuleren. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn. "Traktatieplezier" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet of te laat leveren van een bestelling.

9.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in Nederland en België.

Aansprakelijkheid
10.
Traktatieplezier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de door haar geleverde producten en/of diensten.

11.
Traktatieplezier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de afbeeldingen en teksten op de labels.

12.
Bestellingen voorzien van ongepaste afbeeldingen en teksten zullen door Traktatieplezier geannuleerd worden.  Wij behouden ons het recht om orders met auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen/illustraties te annuleren.

13.
Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten.

Klachten
14.
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, dient dit per e-mail gemeld te worden binnen vijf werkdagen na levering.

15.
Klant dient rekening te houden met geringe kleurafwijkingen en maatafwijkingen.

Retourneren
16.
Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze het recht om het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te retourneren. Neemt u altijd eerst contact met ons op alvorens tot retournering over te gaan. Van het retourrecht zijn  uitgesloten: producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt (bijv. voorzien van een naam of andere persoonlijke gegevens).
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten nog ongebruikt in de originele, ongeopende en ongeschonden verpakkingen zitten. Verzendkosten en risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden verrekend met het terug te storten aankoopbedrag.

U kunt het pakketje in de originele onbeschadigde verpakking zenden naar:
Traktatieplezier
Pachtdael 8
6333 DH Schimmert

Toepasselijk recht
17.
 
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug


Traktatieplezier
KvK: 14110452
info@traktatieplezier.nlVerzenden & retouren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Contact
© Copyright traktatieplezier

Sitemap
Waardebon FAQ
Kortingsbonnen
Afmelden nieuwsbrief

Localhosting